Inne regulaminy i klauzule

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w spółce sprawuje Inspektor Ochrony Danych, Pan Marek CZECHOWSKI, z którym można się skontaktować następująco: email - biuro@markdataprotection.pl lub korespondencyjnie - na adres Administratora Danych Osobowych.

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft