Regulamin Aquaparku Spa&Saunarium Reda

1. Saunarium jest integralną częścią kompleksu basenów rekreacyjnych  „Aquapark Reda” zlokalizowanego w Redzie przy ulicy Morskiej 5, zarządzanych przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w którym obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego Aquaparku Reda oraz niniejszy regulamin.

2. Przed wejściem do saunarium należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i regulaminem Aquaparku.

3. Korzystanie z Saunarium jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień ww. regulaminów.

4. Przy korzystaniu z Saunarium należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu Aquaparku, zasad użytkowania  saunarium, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników saunarium.

5. Przebywanie w strefie Saunarium jest jednoznaczne z akceptacją możliwości przebywania w towarzystwie osób nagich lub niekompletnie ubranych.

6. Strefa Saunarium dostępna jest dla osób powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem wydarzenia Akademia Rodzinnego Saunowania.

7. Użytkownicy będą wpuszczani do Saunarium nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.

8. Niezależnie od godziny wejścia, korzystający z Saunarium jest zobowiązany opuścić Strefę co najmniej 15 minut przed godziną zamknięcia obowiązującą w danym dniu i udać się do szatni.

9. Saunarium składa się z pomieszczeń saunowych (sauny suche oraz łaźnie), wypoczywalni, natrysków, bani schładzającej, tarasu zewnętrznego oraz sauny zewnętrznej.

10. Korzystający z Saunarium ponoszą pełna odpowiedzialność za stan swojego zdrowia oraz deklarują pełną zdolność fizyczną do skorzystania z usług świadczonym przez Saunarium.

11. Przeciwwskazania do korzystania z pomieszczeń saunowych:

·  zmiany skórne, stany zapalne skóry, otwarte rany,

·  schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych

·  choroby tarczycy, klaustrofobia, epilepsja, ostre stany reumatyczne

·  ostre infekcje i stany astmatyczne

·  podwyższona temperatura ciała

·  kobiety w ciąży i w czasie menstruacji

·  stan po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających

12. Saunarium jest strefą ciszy, korzystając z strefy zobowiązujemy się do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które zakłócają spokój innych korzystających.

13. Obsługą saun oraz regulacją urządzeń Saunarium mogą zajmować się jedynie pracownicy kompleksu.

14. Korzystających z Saunarium zobowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanych pomieszczeń i urządzeń.

15. Przed wejściem do saunarium należy:

·  zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię,

·  skorzystać z natrysku, myjąc dokładnie cale ciało, następnie wytrzeć do sucha.

16. Korzystanie z saun suchych, odbywa się nago bądź w przeznaczonym do tego stroju saunowym (ręcznik o minimalnych wymiarach 140x70 cm, pareo, prześcieradło) spełniającym wymogi higieniczne, bez wstawek plastikowych czy metalowych.

17. Klient zobowiązany jest do posiadania dwóch dużych ręczników na strefie saun, aby swobodnie korzystać z wszystkich pomieszczeń saunownych i wypoczynkowych.

18. Rezerwacje leżaków są niedozwolone. Ze względów higienicznych wypoczynek na kanapach i leżakach możliwy jest tylko na rozłożonym ręcznik, który ma znajdować się pod całym ciałem.

19. Za zniszczenie lub zgubienie dużego ręcznika pobierana jest opłata w wysokości 75 zł, a w przypadku małego ręcznika 10 zł.

20. Korzystanie z łaźni, bali zanurzeniowej oraz natrysków odbywa się nago.

21. Korzystanie z pozostałych pomieszczeń niewymienionych w pkt 14 i 15 odbywa się wyłącznie w stroju saunowym.

22. Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni parowej, jak i po  jego opuszczeniu należy opłukać je wodą.

23. Podczas siedzenia lub leżenia w saunie suchej konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało tak, aby żadna część ciała nie dotykała drewna (również stopy).

24. Po seansie w saunie suchej lub łaźni parowej należy obowiązkowo skorzystać z natrysków przed skorzystaniem z bani zanurzeniowej.

25. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji podczas korzystania z saun suchych czy łaźni parowej.

26. Przed każdym seansem zapachowym przeprowadzanym przez obsługę saunarium, będzie odbywać się 10 minutowa przerwa techniczna w saunie, której zostanie przeprowadzane naparzanie.

27. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów np. ręczników, pareo, prześcieradeł kąpielowych w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.

28. W strefie zabrania się:

·  chodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż kąpielowe

·  wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu czy też dźwięku

·  rezerwacji leżaków na strefie relaksu poprzez zostawianie np. ręcznika

·  biegania i hałasowania oraz prowadzenia głośnych rozmów

·  wnoszenia alkoholu, napojów alkoholowych czy tez innych środków odurzających

·  niszczenia i uszkadzania urządzeń saunarium

·  nieobyczajnych zachowań zachowań uznanych społecznie za nieprzyzwoite

·  poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej bez okrycia

·  korzystania po wyjściu z sauny lub łaźni z kolejnych urządzeń i stref (również bani) bez wcześniejszego umycia ciała pod prysznicem

28. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać dyskomfort pozostałych korzystających z sauny. Pracownik ma prawo wyprosić osoby, które swoim zachowaniem nie stosują się do regulaminu.

Strefa SPA

29.1 SPA znajduje się w Strefie Saunarium.

29.2 Godziny otwarcia Strefy SPA są podane na stronie internetowej obiektu. Kierownictwo obiektu może skrócić godziny otwarcia SPA, jeżeli w tym czasie nie były dokonane żadne rezerwacje zabiegów.

29.3 Klient otrzyma jednorazową bieliznę przed wykonaniem usługi z oferty SPA.

29.4 Klient jest zobowiązany przyjść do SPA co najmniej na 10 minut przed planowanym zabiegiem. Późniejsze przyjście może doprowadzić do skrócenia zabiegu bez prawa do żądania zwrotu pieniędzy.

29.5 Aby zachować najwyższą jakość i prawidłowy przebieg wizyty w SPA, przed pierwszym zabiegiem, Klient jest zobowiązany do wypełnienia karty informacyjnej SPA, zawierającej informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia Klienta oraz powiadomienia Obsługi o wszelkich kwestiach zdrowotnych, które mogą być istotne dla zabiegu, a przed każdym kolejnym zabiegiem także o wszelkich zmianach informacji podanych w karcie informacyjnej SPA. Obiekt i Obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeprowadzonych zabiegów pomimo istniejących przeciwwskazań, które nie zostały prawidłowo ujawnione przez Klienta.

29.6 Obiekt i Obsługa mogą odmówić wykonania zabiegu w przypadku, gdy Klient ma przeciwwskazania do wykonania zabiegu, jest pod wpływem alkoholu lub podobnych substancji, a także zaprzestania wykonywania zabiegu w przypadku niewłaściwego zachowania Klienta, w szczególności naruszenia nietykalności cielesnej Obsługi, bez prawa Klienta do żądania zwrotu całości lub części opłaty za zabieg.

29.7 W przypadku realizacji vouchera, kuponu rabatowego lub karty podarunkowej prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym Recepcji SPA.

 

30. Korzystający naruszający regulamin mogą zostać usunięci z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrotu poniesionych kosztów pobytu.

31. Wejście do obiektu oznacza zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie na różnych nośnikach wizerunku osoby korzystającej z usłu

g Saunarium wyłącznie w celach marketingowych (w szczególności na portalach społecznościowych). Osoba, która nie wyraża zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jej wizerunku, powinna w sposób wyraźny poinformować o tym pracownika recepcji Saunarium, utrwalającego jej wizerunek.

32. Aquapark Reda nie odpowiada za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i Regulaminu Ogólnego Aquaparku.

33. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.

 

 

ZATWIERDZONO DNIA: 28.07.2020

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft